Topic Sonic element

Takupphängnader utan ram och skarvar, TOPIQ® Sonic element, med Knauf AMF TOPIQ® starka kantteknologi, har också fördelen av en helt färgbelagd fiberduksyta. De monolistiska takelementen har dessutom utmärkta ljudabsorptionsegenskaper som efter installation ger intrycket av att sväva helt fritt.
Image
Fuktbeständighet

Fuktbeständighet

upp till 95% relativ fuktighet
Former / format

Former / format

cirklar upp till diameter Ø 1200 mm
kvadrater upp till max. 1200 x 1200 mm
rektanglar upp till max. 1800 x 1200 mm
ovaler upp till max. 1800 x 1200 mm
Dimensionen

Dimensionen

max.1200 x 1200 mm, max. Ø 1200 mm
Tjocklek

Tjocklek

ca. 40 mm
Vikt / modul

Vikt / modul

ca. 6,0 kg/m² (inklusive upphängning)

Ljudabsorption enligt EN ISO 354

Image
Image

Image
Image
På grund av trycktekniska faktorer kan färg och kvalitet i denna katalog skilja sig från originalprodukten.

Ett bindande produktval bör därför alltid ske med utgångspunkt från ett originalvaruprov. Alla uppgifter och all teknisk information
i denna broschyr eller i annat material som berör AMF:s undertaksystem grundar sig på provresultat som inhämtats under laboratorieförhållanden. Det är kundens ansvar att avgöra om dessa uppgifter och denna information gör att produkten lämpar sig för den avsedda användningen.

Alla uppgifter grundar sig på aktuella tekniska data. Alla för systemet relevanta provresultat, utvärderingar och monteringsanvisningar måste beaktas! Det förutsätts att uteslutande AMF-produkter och systemkomponenter används, vilkas samverkan
med varandra garanteras av externa och interna provförfaranden. Vid kombination med andra produkter eller systemkomponenter upphör därför varje garanti eller tillverkaransvar att gälla. Vidare måste beaktas att olika tillverkningssatser (datum/
produktionsnummer) inte får användas tillsammans.

AMF förbehåller sig rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande. I övrigt gäller våra allmänna distributions-, leverans- och betalningsvillkor. Denna katalogs giltighet upphör när en ny upplaga utkommer! Felaktigheter och tryckfel undantas.

RING OSS SÅ HJÄLPER VI DIG TILL RÄTT LÖSNING

Vi är experter inom vårt område och jobbar bara med erkända produkter
© 2021 NCS Akustik, All Right Reserved
© 2019 NCS Akustik AB, All Right Reserved