Topic Sound

TOPIQ® Sound ger den högsta möjliga klass A ljudabsorptionen med högt fuktmotstånd och olika ytbeläggningsmöjligheter.
Image
SYSTEM

SYSTEM

C Synligt system, demonterbart undertak
FORMAT

FORMAT

600 x 600 mm, 625 x 625 mm
TJOCKLEK/VIKT

TJOCKLEK/VIKT

40 mm (ca. 6,0 kg/m²)
FÄRG

FÄRG

vit liknande RAL 9010
KANTDETALJER

KANTDETALJER

SK, VT-S 15/24
Image

TEKNISKA EGENSKAPER

Byggmaterialklass

Byggmaterialklass

A1 enligt EN 13501-1
Ljudabsorption

Ljudabsorption

EN ISO 354
αw = 0,90 enligt EN ISO 11654 (Nedpendlingshöjd 200mm)
NRC = 0,90 enligt ASTM C 423 (Nedpendlingshöjd 200mm)

αw = 1,00 enligt EN ISO 11654 (Nedpendlingshöjd 100 mm)
NRC = 1,00 enligt ASTM C 423 (Nedpendlingshöjd 100 mm)
Ljusreflektion

Ljusreflektion

vid vit färg liknande RAL 9010 bländningsfritt ca. 88%
Ljudisolering

Ljudisolering

Dn,f,w = 35 dB enligt EN ISO 10848 (enligt testrapport, 40mm)
CAC = 34 dB enligt ASTM E413-10 (enligt testrapport, 40mm)
Ljudisolering

Ljudisolering

Rw = 21 dB enligt BS EN ISO 717-1:2013
(enligt testrapport, 40mm)
Fuktbeständighet

Fuktbeständighet

upp till 100% relativ luftfuktighet
Image
Image
Image


Knauf AMF GmbH & Co. KG
Elsa Brändströms gata 54, 1 tr
S-129 52 Hägersten, Sweden
Tel.: +46 8 444 38 30 - www.knaufamf.com
På grund av trycktekniska faktorer kan färg och kvalitet i denna katalog skilja sig från originalprodukten.

Ett bindande produktval bör därför alltid ske med utgångspunkt från ett originalvaruprov. Alla uppgifter och all teknisk information
i denna broschyr eller i annat material som berör AMF:s undertaksystem grundar sig på provresultat som inhämtats under laboratorieförhållanden. Det är kundens ansvar att avgöra om dessa uppgifter och denna information gör att produkten lämpar sig för den avsedda användningen.

Alla uppgifter grundar sig på aktuella tekniska data. Alla för systemet relevanta provresultat, utvärderingar och monteringsanvisningar måste beaktas! Det förutsätts att uteslutande AMF-produkter och systemkomponenter används, vilkas samverkan
med varandra garanteras av externa och interna provförfaranden. Vid kombination med andra produkter eller systemkomponenter upphör därför varje garanti eller tillverkaransvar att gälla. Vidare måste beaktas att olika tillverkningssatser (datum/
produktionsnummer) inte får användas tillsammans.

AMF förbehåller sig rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande. I övrigt gäller våra allmänna distributions-, leverans- och betalningsvillkor. Denna katalogs giltighet upphör när en ny upplaga utkommer! Felaktigheter och tryckfel undantas.

RING OSS SÅ HJÄLPER VI DIG TILL RÄTT LÖSNING

Vi är experter inom vårt område och jobbar bara med erkända produkter
© 2021 NCS Akustik, All Right Reserved
© 2019 NCS Akustik AB, All Right Reserved