ACOUSTIC WOOD

Mineralplattan THERMATEX® Varioline Acoustic Wood uppnår höga ljudabsorptionsvärden och god ljuddämpning. Designen av den synliga akustiska fleece ger en slående, slät och elegant yta med appliceringen av en träinredning i en trendig träyta.
Image
Byggnadsmaterialklass

Byggnadsmaterialklass

A2-s1, d0 enligt EN 13501-1
Brandmotstånd

Brandmotstånd

F30 enligt DIN 4102 del 2 (enligt testcertifikat)
REI30 enligt EN 13501 del 2 (enligt testcertifikat)
Ljudabsorption

Ljudabsorption

EN ISO 354
αw = 0,65 (H) enligt EN ISO 11654
NRC = 0,70 enligt ASTM C 423
Ljuddämpning

Ljuddämpning

Dn, f, w = 40 dB enligt EN ISO 10848
(i halvdolt system enligt testintyget)
Luftfuktighet

Luftfuktighet

upp till 95% relativ luftfuktighet

Tekniska egenskaper

Värmeledningsförmåga

Värmeledningsförmåga

λ = 0,052-0,057 W / mK enligt DIN 52612
Luftgenomsläpplighet

Luftgenomsläpplighet

PM1 (≤ 30 m³ / hm²) enligt DIN 18177
Ytdesign

Ytdesign

trä dekor
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

System F System med fritt spännvidd, huvudsakliga löpare utsatta eller dolda System IN Parallell bandrasterkonstruktion, tvärbearbetade exponerade eller dolda
På grund av reproduktionsprocesser kan färgerna som visas i denna katalog skilja sig från den faktiska produktfärgen. Produktval bör alltid göras från AMF-prover. All information och teknisk information som anges i denna broschyr eller annat publiceringsmaterial som hänvisar till AMF-taksystem baseras på testrapporter som erhållits under laboratorieförhållanden. Det är kundens ansvar att se till att dessa uppgifter är lämpliga för den föreslagna applikationen.

All information som tillhandahålls baseras på aktuella tekniska data. Ytterligare relevanta testrapporter, bedömningar och installationsriktlinjer finns tillgängliga. Alla systemdetaljer överensstämmer med gällande standarder och baseras på användningen av AMF-produkter och systemkomponenter. AMF tar inget ansvar eller ansvar för användning av komponenter från tredje part eller för några variationer i villkoren som anges i testdata. Blandning av produktionssatser rekommenderas inte.

Alla tekniska data kan ändras utan föregående meddelande och regleras av AMF: s försäljningsvillkor. Denna katalog ersätter alla tidigare utgåvor. Fel och utelämnanden undantas. Undantagna tryckfel.

RING OSS SÅ HJÄLPER VI DIG TILL RÄTT LÖSNING

Vi är experter inom vårt område och jobbar bara med erkända produkter
© 2021 NCS Akustik, All Right Reserved
© 2019 NCS Akustik AB, All Right Reserved